Představení firmy a její historie: - Hamerník Miloslav - PLASTIK

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Představení firmy a její historie:

 Firma působí profesionálně  v oblasti výroby kompozitů od roku 1992, od roku 1986 však již vznikaly první laminátové karoserie pro elektromobily. V současné době Vám můžeme nabídnout spolupráci od návrhu designu výrobku, výrobu modelů a forem, až po sériovou i kusovou výrobu různých sklolaminátů.


Při návrhu designu výrobků jsme spolupracovali dlouhou dobu  se známým, dnes již bohužel zesnulým, designérem panem   Václavem Králem. Při výrobě používáme komponenty od předních Evropských a světových dodavatelů surovin.      Vlastnosti kompozitních materiálů:
Polymerní kompozity obecně oproti homogenním materiálům sestávají minimálně ze dvou hlavních složek (fází):
vyztužujících vláken (diskontinuelní fáze), dodávajících pevnost a tuhost a blokujících vznik a růst trhlin ve struktuře pojiva (matrice, spojitá fáze), která udržuje vyztužující vlákna v požadované poloze, zajišťuje přenos sil mezi všemi výztužnými vlákny a dává materiálu potřebné fyzikální a chemické vlastnosti (elektroizolační a tepelné vlastnosti, chemickou odolnost apod.) Kombinací dvou nebo více materiálů (fází) s rozdílnými vlastnostmi lze získat materiály nové, jejichž výsledné vlastnosti jsou lepší, než by odpovídalo pouhému součtu vlastností jednotlivých složek (synergický efekt). Vláknové polymerní kompozitní materiály jsou ceněny a používány pro svou lehkost při zachování vysokých hodnot pevnosti a tuhosti.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky